O profesii

Úlohou kominára je čistenie, prehliadky, údržba a opravy komínov, dymovodov a rôznych vykurovacích zariadení.

Aké pracovné činnosti vykonáva?

Pracovnými činnosťami sú - čistenie komínov a dymovodov, pecí, kotlov ústredného kúrenia, priemyselných kotlov, pekárenských pecí a udiarní - čistenie dymových kanálov v priemyselných objektoch, vyberanie a vynášanie sadzí - čistenie vysokotlakových kotlov na ľahké vykurovacie oleje a mazut - čistenie kremačných pecí a ich kanálov - drobné opravy vykurovacích zariadení, odstraňovanie porúch, napr. výmenou jednoduchých dielcov - vypaľovanie kotlov ústredného kúrenia a komínov - vymurovávanie a šamotovanie v komínoch - vykonávanie technických a kolaudačných prehliadok vrátane bezpečnostných protipožiarnych prehliadok.

V akom prostredí pracuje?

Povolanie sa vykonáva v priestoroch budov a stavieb, často na strechách. Treba počítať s prašnosťou, s prácou vo výškach, s meniacimi sa klimatickými podmienkami a často s ťažko prístupnými objektmi práce.

Aké pracovné prostriedky používa?

Najpoužívanejšími pracovnými prostriedkami sú pretlačovacie kefy, čistiace zariadenia, murárske náradie používané pri murovaní a šamotovaní, nožnice na plechy, kliešte, spájkovačky a neobmedzene pohyblivé ruky i nohy.

Aké sú predpoklady pre výkon tohto povolania?

Predpokladom pre úspešný výkon povolania je vyučenie, telesná obratnosť, rýchlosť reakcie, sústredenosť a disciplinovanosť.